Fokus på inneklima

Frontmastergruppen leverer tjenester som er relatert til å avdekke og sanere inneklimaproblemer. Vi har lang erfaring og kompetanse med kartlegging av mulige årsaker til at brukere av bygninger opplever ubehag og helseplager.

Fokus på inneklima

Frontmastergruppen leverer tjenester som er relatert til å avdekke og sanere inneklimaproblemer. Vi har lang erfaring og kompetanse med kartlegging av mulige årsaker til at brukere av bygninger opplever ubehag og helseplager.

Inneklima

Kartlegging av inneklima


Mugg, sopp og råte

Sanering av mugg, sopp og råte


Ventilasjonsrens

Kanaler, aggregater, varmegjenvinnere


Asbestsanering

Utvending og innvendig
Sertifisert godkjent


Spesialrenhold

Utilgjengelige steder
Smittefare


Vinduspuss og fasadevask

Renhold av vinduer og fasade


Våre partnere

Vi har knyttet til oss «partnere» som er blant de beste og mest erfarne aktørene i markedet når det er behov for innvendig miljøsanering.


SE PARTNERE

Kontaktledd

Frontmastergruppen AS er et kontaktledd mot markedet, og sørger for at aktuelle arbeidsoppgaver blir tildelt den Partneren som er best egnet til å ta hånd om det enkelte oppdraget. I tillegg vil Frontmastergruppen arbeide aktivt med å tilegne seg og utvikle ny kompetanse som kan komme alle partnerne til gode.

VÅRE PARTNERE

Konsulenttjenester

 • Kartlegging og prøvetaking av problemer knyttet til fukt, mugg og råte.
 • Kartlegging av asbest i bygninger. Prøvetaking av både luft, overflater og materialer (eksterne labriatorer analyserer alle våre prøver).
 • Kartlegging av renhet i ventilasjonsanlegg.
 • Kartlegging og prøvetaking i forbindelse med mistanke om kjemiske emisjoner.
 • Renhetskontroll etter utførte rengjøringsarbeider.

Spesialrenhold og saneringstjenester

 • Rens av kanaler og ventilasjonsanlegg.
 • Sanering av fukt, mugg, sopp og råteskader.
 • Asbestsanering.
 • Sanering av kjemiske emisjoner.
 • Opprydding, rengjøring og desinfisering av tilgrisede leiligheter (Kommunale boliger).
 • Ressurskrevende renhold og spesialrenholdstjenester.